O KOMPANIJI

Intermerkur Machinery & Services je spoljnotrgovinska kompanija i opunomoćeni zastupnik renomiranih švajcarskih, nemačkih, italijanskih i turskih firmi, proizvođača preciznih alatnih mašina, industrijskih postrojenja i specijalnih mašina za metalsku i auto industriju, za teritorije Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

ISTORIJAT

Intermerkur kompanija je od samog osnivanja 1948. godine bila veza između Istoka i Zapada, poslujući u oblasti trgovine robom, prvenstveno između Švajcarske i Jugoslavije, a potom i Evropske zajednice i Istočne Evrope.

Po završetku Drugog svetskog rata, Švajcarska se suočila sa neodložnim zadatkom obnove svojih ekonomskih veza sa Istočnom Evropom u sasvim novim uslovima. Prvi posleratni trgovinski sporazum potpisan je 1948. godine sa Jugoslavijom. Kako bi se na duge staze pokrenula trgovina između ove dve zemlje i drugih istočnoevropskih zemalja u to vreme, bilo je jasno da je neophodno sklopiti poseban aranžman.

Otuda je i osnovan Intermerkur AG 31. decembra 1948. godine. Osnivači su bili iz vodećih ekonomskih društava Švajcarske i Jugoslavije, a među prvima i Swiss Bank Corporation.

POSLOVANJE

Od samog osnivanja, pa do današnjeg dana Intermerkur AG ostao je dosledan svom primarnom cilju, unapređenju ekonomskih odnosa sa tadašnjom Jugoslavijom i drugim istočnoevropskim zemljama. Sama kompanija stalno se prilagođavala političkim i ekonomskim promenama i brzom razvoju.

2001. godine osniva se Intermerkur d.o.o., domaće preduzeće pod okriljem matične kuće, i proširuje svoj portfolio poslovanja na laboratorijsku, medicinsku i opremu za zaštitu životne sredine.

2009. godine osniva se i Intermerkur Machinery & Services d.o.o., preduzeće koje nastavlja sa radom u oblasti industrijskih i alatnih mašina i opreme.

Moto Intermerkura je partnerstvo:

  • Proizvođačima obezbediti efikasan marketing
  • Kupcima obezbediti ekonomski isplativu investiciju i savremenu tehnologiju