OBUKA

Kako bi povećali produktivnost, motivisali zaposlene, napravili prave eksperte od operatera na mašinama i postigli najbolje rezultate vaših mašina, Intermerkur Machinery & Services je u mogućnosti da ponudi prilagođene programe obuke. Obuke se mogu organizovati u fabrikama kupaca ili u trening centrima proizvođača koje Intermerkur zastupa.