Evirt Italia

EVIRT ITALIA, koristeći dokazano iskustvo i profesionalnost stečenog kadra, je u mogućnosti da razvija i predlaže inovativna tehnička rešenja u Industrijskom polju valjanja. Posebno se bavi proizvodnjom svih tipova mašina sa dva i tri valjka, pruža rezervne delove i nudi usluge kao što su pomoć, održavanje i podrška korisnicima . Tehničku strukturu upotpunjuje visoko kompetentni i konstantno savremeni R&D tim koji je uvek fokusiran na najnovija tehnološka dostignuća. Tim je posvećen stalnim inovacijama i podršci kupaca prilikom identifikacije najprikladnijih procesa i mašina kako bi se zadovoljile sve proizvodne potrebe

Evirt Italia Website