GF Machining Solutions International SA

GF Machining Solutions je najveći svetski proizvođač mašina i automatizovanih rešenja za proizvodnju alata i modela, kao i za proizvodnju visokopreciznih delova. Spektar proizvoda kreće se od erozimata sa žicom i elektrodom, ultrabrzih obradnih centara i obradnih centara visokih performansi, uključujući kompletna rešenja automatizacije i paletizacije, do 3D laserskih mašina, servisa, rezervnih i potrošnih delova, potrošnog materijala i rešenja automatizacije. Smeštena u Švajcarskoj, prisutna u 50 gradova širom sveta, GFMS pripada Georg Fisher Grupi, ima 2873 zaposlena, i prodaju od 867 miliona CHF u 2013. godini.

GF Website