POLOVNA OPREMA

Za sve informacije kontaktirajte Intermerkur Machinery & Services.

Pante Tutundžića 3, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 369-2792

Fax: +381 11 369-2792

E-mail: info@intermerkur.rs